Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển ống uPVCBẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN ỐNG PVC
 
1-BẢO QUẢN ỐNG
-    Ống phải được sắp xếp trên giá đỡ (kệ) và có mặt phẳng thích hợp. Khoảng cách giữa 2 cột giá đỡ không quá 1,5m, bề mặt của cột giá đỡ tối thiểu là 50mm.
-    Ống không được để gần nhiên liệu, dung môi hoặc sơn.
-    Ống không được xếp quá cao 2m sẽ gây sự biến dạng của ống.
-    Ống không được để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
-    Ống nong đầu và đầu nong ống được xếp cạnh sát nhau.
   
2-BẢO QUẢN GIOĂNG CAO SU
-    Gioăng cao su phải để tránh xa nguồn nhiệt, hoá chất, dung môi.
-    Gioăng cao su không được xếp chồng nặng lên nhau để tránh sự biến dạng.
 
 3-VẬN CHUYỂN
 
-    Ống phải được nâng hạ bằng thủ công hay bằng xe nâng, tránh kéo ống dọc trên mặt đất. Không ném ống và phụ tùng vào bề mặt cứng.
-    Dùng xe tải có sàn phẳng, sạch, không có đinh hoặc có các vật nhọn nhô lồi lên... khi vận chuyển ống.
  
       Lưu ý : Phải xếp ống dày trước, ống mỏng sau để tránh sự biến dạng. 
Bài viết liên quan