Hướng dẫn nối ống gân xoắn 1 vách dùng cho thoát nướcBước 1: Vặn trước măng song vào 1 đầu ống vào 1/2 măng song.

 

Bước 2: Vặn một đầu ống vào măng song cho đến khi 2 đầu ống chạm vào nhau.

Hoàn thành

Bài viết liên quan