Hướng dẫn thử áp suất ống uPVCHƯỚNG DẪN THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG ỐNG uPVC
SAU KHI LẮP ĐẶT
 
 
 
 - Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, hệ thống cần phải được kiểm tra độ rò rỉ bằng cách cấp và duy trì áp suất cho toàn hệ thống trong một khoảng thời gian qui định.
  • Áp suất thử : Áp suất thử phải lớn hơn áp suất làm việc tại điểm có mức áp suất danh nghĩa nhỏ nhất (PNmin) trên hệ thống nhưng không được vượt quá mức cho phép như ở bảng 2.
  • Thời gian thử : Ít nhất là 1 giờ nhưng không vượt quá 24 giờ.
  • Nhiệt độ thử : Nhiệt độ bình thường của môi trường xung quanh. 
     
 Bảng 2 : Áp suất thử hệ thống tối đa cho phép 
 
PNmin hệ thống
 
Áp suất thử
 
£  10  bar
 
(PNmin) x 1,5
 
>  10  bar
 
(PNmin) + 0,5
  
 - Chú ý khi thử áp cho hệ thống:
      ·       Kiểm tra từng đoạn với chiều dài tối đa la 500m.
      ·       Các van trung gian trên hệ thống (nếu có) phải được mở hết cỡ trước khi cấp áp thử cho hệ thống.
      ·       Đối với hệ thống sử dụng ống PVC cứng có khớp nối dán keo, thời gian chờ trước khi cung cấp áp thử phải tuân thủ theo bảng 3.   
 
 Bảng 3 : Thời gian chờ đối với hệ thống sử dụng ống PVC cứng có khớp nối dùng keo dán 
 
 
Nhiệt độ môi trường 0C
 
Đường kính ống (mm)
 
Thời gian giữ ổn định (phút)
 
Thời gian kết dính hoàn toàn (phút)
 
Thời gian sẵn sàng thử áp (giờ)
 
> 25
 
£  60
 
0,5
 
5
 
15
 
 
> 75
 
1,0
 
5
 
30
 
10 - 25
 
£  60
 
1,0
 
5
 
30
 
 
> 75
 
2,0
 
5
 
60
 
< 10
 
£  60
 
2,5
 
15
 
60
 
 
> 75
 
5,0
 
15
 
120
 
 
 
Bài viết liên quan