Nối Cống HDPE 2 vách bằng tấm hàn nhiệt & Đai inoxNỐI CỐNG HDPE 2 VÁCH BẰNG TẤM HÀN NHIỆT VÀ ĐAI INOX

BỘ SẢN PHẨM CẦN NỐI


Bước 1: Lồng đầu cống nối vào tấm hàn nhiệt co, sắp xếp ổn định 2 đầu cống nối khít nhau theo phương nằm ngang trên cùng 1 mặt phẳng.

Bước 2: Dùng giẻ lau sạch các vật bẩn ở hai đầu cồng cần nối, quấn tấm keo 2 mối nối.

Bước 3: Kéo tấm hàn nhiệt co đã lồng vào đầu ống chính giữa hai đầu mối nối. Sử dụng gas butan để cung cấp nhiệt cho bộ đèn khò, khò vào tấm nhiệt co. Khi nhiệt độ đủ nóng thì tấm hàn nhiệt co tự rút lại và bám chặt vào thành ống, đảm bảo tính không rò rỉ.

Bước 4: Dùng nước lạnh làm nguội tấm hàn hoặc để tấm hàn tự nguội trong khoảng thời gian ngắn từ 5 đến 10 phút. Sau đó kiểm tra lại tấm hàn đã rút đều và kín chưa. Nếu đã đều và kín thì xem như hoàn thành.

Bước 5: Quấn tấm đai inox và chỉnh lý cho đều ngày mối nối, rồi siết chặc bulong, công việc đã hoàn thành.
Bài viết liên quan