Tính lượng keo dán cần thiết cho mối nối dán             TÍNH LƯỢNG KEO DÁN CẦN THIẾT CHO MỐI NỐI DÁN KEO

 

STT

Kích thước ống

danh nghĩa

(mm)

Chiều dài đầu nong, l (mm)

Lượng keo dán cho 1 mối nối

Bao gồm đầu ống và đầu ống nong trơn hoặc phụ tùng

(gram)

   1            

21

35

0,7

   2            

27

38

0,9

   3            

34

45

1,1

   4            

42

55

1,6

   5            

49

65

2,0

   6            

60

80

2,6

   7            

76

90

4,0

   8            

90

98

4,8

   9            

110

108

9,5

 10           

114

110

9,6

 11           

130

140

10,7

 12           

140

150

15,5

 13           

168

178

16,9

 14           

200

185

19,7

 15           

220

188

20,7

 16           

250

198

27,1

 17           

315

258

42,0

Bảng A: Quy định lượng keo dán

LƯU Ý:

·          Không thoa quá nhiều keo dán, lượng keo dư đọng lại bên trong sẽ phá hủy ống.

·          Lượng keo dán sử dụng cho 1 mối nối bao gồm mặt tiếp xúc giữa ống và đầu ống nong trơn 
hoặc phụ tùng.

·          Keo dán ống uPVC Đạt Hòa được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 16-2010/ĐH (Tham khảo 
tiêu chu
n ASTM D 2564-93). 

·               Trình tự thoa keo dán mối nối ống uPVC:

Ví dụ: Mối nối ống uPVC Þ90

Bước 1

Bước 2

 

Thoa 3/4 (3,6 gram) lượng keo theo Bảng A (thoa đều toàn bộ bề mặt bên ngoài của đuôi ống

có chiều dài thích hợp với đầu ống nong trơn)
 

 

 

Thoa 1/4 (1,2 gram) lượng keo theo Bảng A (thoa mỏng và đều toàn bộ bề mặt bên trong

của đầu ống nong trơn hoặc phụ tùng)
 

 

Bài viết liên quan