Chén bợ hoa

  • Chén đỡ hoa (hay còn gọi là chén kim cương, chén cứng)

    Dùng để nâng đỡ bông hoa cúc kim cương, hoa đồng tiền và một số loại hoa khác nhằm bảo vệ cánh hoa, đài hoa và giữ cho hoa có độ nở bung ổn định, đều đặn, tạo dáng đẹp cho đoá hoa.
  • Cái
    Ghi Chú

Chén đỡ hoa kim cương (hay còn gọi là chén kim cương, chén cứng)

Dùng để nâng đỡ bông hoa cúc kim cương, hoa đồng tiền và một số loại hoa khác nhằm bảo vệ cánh hoa, đài hoa và giữ cho hoa có độ nở bung ổn định, đều đặn, tạo dáng đẹp cho đoá hoa.