Đai khởi thủy

  • Đai khởi thủy PP màu đen, dùng để đấu nối với ống cấp nước.

    TCCS: 14-2010/ĐH.

    Quy cách đa dạng từ đường kính 50 đến 200mm

  • Cái
    Ghi Chú