Phụ kiện ống gân HDPE 1 vách

  • Phụ kiện ống gân HDPE 1 vách được gia công tại nhà máy Nhựa Đạt Hòa, sản phẩm đạt chất lượng tốt, đảm bảo độ kính nước và độ bên cao.

  • Cái
    Ghi Chú

Phụ kiện ống gân HDPE 1 vách được gia công tại nhà máy Nhựa Đạt Hòa, sản phẩm đạt chất lượng tốt, đảm bảo độ kính nước và độ bên cao.

Phụ kiện đa dạng gồm: co, lơi, tê, tê giảm, măng song...

 

Bảng giá ống gân HDPE 1 vách và phụ kiện Xem Tải về
Catalogue ống nhựa HDPE. Xem Tải về