Phụ kiện ống gân HDPE xẻ rãnh

  • Phụ kiện ống gân HDPE xẻ rãnh: tê, chữ Y, măng song, bít...

  • Cái
    Ghi Chú