NHÂN VIÊN KCS

NHÂN VIÊN KCS
19/11/2018 08:04

Kiểm tra chất lượng sản phẩm các phân xưởng, đi ca sản xuất, tốt nghiệp 12/12 trở lên sử dụng vi tính (căn bản)...

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG
17/11/2018 16:23

Nhân viên kinh doanh đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng, giải đáp những thắc mắc...

Tuyển Dụng