NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
02/04/2019 09:06

Hỗ trợ Trưởng phòng Quản lý chất lượng thực hiện công việc: Kiểm soát Hệ thống quản lý chất lượng; Cập nhật, phát hành tài liệu (thủ tục – quy trình)...

KẾ TOÁN CÔNG NỢ MUA HÀNG

KẾ TOÁN CÔNG NỢ MUA HÀNG
02/04/2019 08:46

Cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến kế toán, thống kê. Kiểm tra và cập nhật kịp thời, chính xác các hóa đơn mua hàng, phiếu nhập. Mở sổ sách...

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
02/04/2019 08:37

Cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến kế toán, định khoản, trích khấu hao. Cập nhật kịp thời phát sinh TSCĐ, CCDC và phân bổ khấu hao theo đúng đối...

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
02/04/2019 08:27

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo định hướng và chiến lược của công ty; Tổ chức tìm kiếm ý tưởng mới liên quan đến đa dạng hóa...

THỦ KHO

THỦ KHO
02/04/2019 08:23

Chịu trách nhiệm toàn bộ hàng hóa trong kho về số lượng, chất lượng lưu kho. Kiểm soát hàng hoá xuất nhập; Sắp xếp, bảo quản hàng hoá trong kho và quản lý...

KẾ TOÁN KHO

KẾ TOÁN KHO
02/04/2019 08:20

Làm phiếu vận chuyển nội bộ từ kho Đạt Hòa Bình Dương về kho Đạt Hòa Bình Tân (2 chương trình). Hỗ trợ cho nhân viên viết lệnh sản xuất nắm số lượng...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
15/12/2018 15:00

Công ty TNHH Nhựa Đạt hòa là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại ống nhựa, phụ kiện nhựa cao cấp dùng cho lĩnh vực cấp thoát...

Tuyển Dụng