NHỰA ĐẠT HÒA TUYỂN DỤNG 2020

NHỰA ĐẠT HÒA TUYỂN DỤNG 2020
08/02/2020 14:34

Do nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất, công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa thông báo cần tuyển một số vị trí sau:

KẾ TOÁN TÀI SẢN

KẾ TOÁN TÀI SẢN
10/07/2019 08:06

Cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến kế toán, định khoản, trích khấu hao. Cập nhật kịp thời phát sinh TSCĐ, CCDC và phân bổ khấu hao theo đúng đối...

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
19/06/2019 13:37

1. Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng Hành chánh – Nhân sự. 2. Tham mưu Ban Giám đốc cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu tổ chức công ty và xây...

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
12/06/2019 08:01

• Nắm vững và thực hiện đúng các Nội quy, quy định, quy trình, các chính sách, chế độ của công ty và chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, thống...

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
05/06/2019 09:01

kiểm soát, áp dụng, duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
05/06/2019 08:56

Hỗ trợ kiểm soát, áp dụng, duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Thống kê, báo cáo tổng hợp kết quả sản xuất hàng tháng.

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
05/06/2019 08:40

Nhân viên kinh doanh đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng, giải đáp những thắc mắc...

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÁC TỈNH

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÁC TỈNH
05/06/2019 07:48

Nhân viên kinh doanh đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng, giải đáp những thắc mắc...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
04/06/2019 08:50

Công ty TNHH Nhựa Đạt hòa là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại ống nhựa, phụ kiện nhựa cao cấp dùng cho lĩnh vực cấp thoát...

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
01/06/2019 11:26

1. Quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng Hành chánh – Nhân sự. 2. Tham mưu Ban Giám đốc cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu tổ chức công ty và xây...

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
02/04/2019 08:27

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo định hướng và chiến lược của công ty; Tổ chức tìm kiếm ý tưởng mới liên quan đến đa dạng hóa...

KẾ TOÁN KHO

KẾ TOÁN KHO
02/04/2019 08:20

Làm phiếu vận chuyển nội bộ từ kho Đạt Hòa Bình Dương về kho Đạt Hòa Bình Tân (2 chương trình). Hỗ trợ cho nhân viên viết lệnh sản xuất nắm số lượng...

Tuyển Dụng