THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
15/12/2018 15:00

Công ty TNHH Nhựa Đạt hòa là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại ống nhựa, phụ kiện nhựa cao cấp dùng cho lĩnh vực cấp thoát...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
19/11/2018 10:22

Cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến kế toán, định khoản, trích khấu hao. Cập nhật kịp thời phát sinh TSCĐ, CCDC và phân bổ khấu hao theo đúng đối...

NHÂN VIÊN KCS

NHÂN VIÊN KCS
19/11/2018 08:04

Kiểm tra chất lượng sản phẩm các phân xưởng, đi ca sản xuất, tốt nghiệp 12/12 trở lên sử dụng vi tính (căn bản)...

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
17/11/2018 16:31

Quản lý, kiểm tra, đánh giá toàn bộ công tác ATLĐ, Phòng chống cháy nổ, VSMT, 5S, quản lý cơ sở hạng tầng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ tại...

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG
17/11/2018 16:23

Nhân viên kinh doanh đi thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng, giải đáp những thắc mắc...

Nhân Viên Cơ Khí- Tiện

Nhân Viên Cơ Khí- Tiện
24/05/2018 01:32

1.Vận hành, gia công trên máy tiện theo phân công của Tổ trưởng sao cho số lượng theo kế hoạch được giao trong ngày. 2. Đọc hiểu bảng vẽ cơ khí,

GIÁM SÁT KINH DOANH KHU VỰC MIỀN TÂY

GIÁM SÁT KINH DOANH KHU VỰC MIỀN TÂY
24/05/2018 01:32

1. Làm việc với NPP về kế hoạch bán hàng và tiếp thị 2. Giải quyết các khiếu nại phát sinh tại thị trường 3. Mở NPP thị trường mới 4. Căn cứ theo mục...

Tuyển Dụng